Σχεδιασμός και επίβλεψη καταστήματος Fast Food στα Γρεβενά

Posted by

 

Με σεβασμό στο παλιό και συγκεκριμένα στην δεκαετία του 50΄ σχεδιάστηκε ένας χώρος που θα εξυπηρετεί πελάτες του σήμερα. Από τους ιδιοκτήτες υπήρχε η απαίτηση να υπάρχει σαφής αναφορά στον ελληνικό κινηματογράφο, αλλά και στην ταβέρνα του μεσοπολέμου.

ιδεα

Κατά τον σχεδιασμό αποφασίστηκε ποια θα είναι τα στοιχεία εκείνα που θα παραπέμπουν στα δεδομένα των ιδιοκτήτών και με βάση αυτά δημιουργήθηκε ένα σύνολο πραγμάτων που λειτουργούν ως οπτικά ερεθίσματα αναζήτησης.

Στοιχεία που υιοθετήθηκαν είναι τα κοφίνια, τα ξύλινα δοκάρια, η παραδοσιακή καρέκλα, το μωσαικό αλλά και τα απλά ξύλινα ράφια και τα πιάτα στους τοίχους που υπήρχαν στο σύνολο των ταβερνών μετά και την παρατήρηση φωτογραφικού αρχείου της ΕΡΤ.

Όλα αυτά μαζί επεξεργαστήκαν και αφού αφαιρέθηκε οποιοδήποτε στοιχείο υλικής ωραιοποίησης στα δομικά υλικά  στα πρότυπα του σύγχρονου μινιμαλισμού,  συνδυαστήκαν με στοιχεία αφαιρετικού  design με εμφανή χρωματιστό σοβά, ξύλινα παγκάκια και επανάληψη καθημερινών αντικειμένων.

κατοψη

 

φωτογραφιες

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

renders

 

 

 

 

 

Από τις σχετικές διατάξεις προβλέπεται ότι η προστασία των αρχιτεκτονικών έργων με τη νομοθεσία της πνευματικής ιδιοκτησίας έχει ως συνέπεια την αναγνώριση στον αρχιτέκτονα

α) του δικαιώματος της εκμετάλλευσης του έργου (περιουσιακό δικαίωμα)

β) του δικαιώματος της προστασίας του προσωπικού τους δεσμού προς αυτό (ηθικό δικαίωμα), όπως θεσπίζονται νομοθετικά στα άρθρα 3 και 4 του Ν. 2121/93, και τις αντίστοιχες εξουσίες όπως ο νόμος προσδίδει. Σύμφωνα με την παρ. 3 του αρθρ. 4 του Ν. 2121/93 το ηθικό δικαίωμα είναι ανεξάρτητο από το περιουσιακό δικαίωμα και παραμένει στο δημιουργό ακόμα και μετά τη μεταβίβαση του περιουσιακού δικαιώματος.

Κατά δε το άρθρο 12 του ίδιου νόμου, το ηθικό δικαίωμα είναι αμεταβίβαστο.

Το ηθικό δικαίωμα (άρθρ. 4 Ν. 2121/93), πέρα των λοιπών εξουσιών, δίνει στο δημιουργό την εξουσία της απαγόρευσης κάθε παραμόρφωσης, περικοπής ή άλλης τροποποίησης του έργου του, καθώς και κάθε προσβολής του δημιουργού οφειλόμενης στις συνθήκες παρουσίασης του έργου στο κοινό. (περ. γ).

 

 

 

 

Κράτα τοΚράτα το

Κράτα τοΚράτα το

Leave a Reply